Booking
av lokalet

Ingensteds kan leies hverdager frem til kl. 03.00. Fredag og lørdag kan en leie frem til kl. 22.00, vi gjør ingen unntak på åpningstidene for publikum.
 

Tlf. +922 66 683   I   booking@ingensteds.no   I   facebook